Historie muzea

Muzeum bratří Čapků vzniklo v roce 1946 péčí Místního národního výboru, později také Památníku národního písemnictví v Praze. Dočasná výstava dokumentů života a díla obou bratrů konaná při příležitosti návštěvy prezidenta Eduarda Beneše v Malých Svatoňovicích se natrvalo přesunula přímo do rodného domu Karla Čapka na malosvatoňovickém náměstí.

Poslední rozsáhlé rekonstrukce proběhly v letech 1972 – 1978 opět za iniciativy MNV v Malých Svatoňovicích za účinné pomoci Okresního národního výboru v Trutnově a Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové a s podporou Společnosti bratří Čapků v Praze; odbornou účast poskytli Památník národního písemnictví v Praze, Ústav teorie a dějin umění ČSAV a Národní galerie v Praze. Při těchto úpravách se muzeum rozšířilo do dvou pater.

Po listopadu 1989 bylo do expozic přidáno několik fotografií a dokumentů, ale celkový ráz muzea se již nijak nezměnil.

Takto dnes vypadá expozice Karla Čapka:

Expozice K. Čapka

 

 

Komentáře jsou uzavřeny.